News & Updates

Home >News

 കേരളത്തിലെ യുവ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർമാർ കാത്തിരുന്ന ബാച്ച് അനൗൺസ്മെൻറ് !!!

 ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണോ നിങ്ങൾ ?

 ഇലക്ട്രിക്കൽ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച അറിവും ,കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് നൽകുന്ന ലൈസൻസും നേടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ?

 4 വർഷം പഠിച്ച തിയറിക്കപ്പുറം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിസൈനുകളും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി പഠിക്കാം.

 വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ലൈസെൻസ്ഡ് ചാർട്ടേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ നയിക്കുന്ന ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിലൂടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധിച്ച വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവസരം ലഭിക്കുന്നു .

 30-ൽ അധികം പ്രോജക്ടുകളും, സോളാർ ഡിസൈനുകളും, ഇല്ല്യൂമിനേഷൻ ഡിസൈനുകളും, റസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേർഷ്യൽ , ഇൻഡസ്ട്രിയൽ തുടങ്ങി എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈനുകളുടെയും തൊഴിലധിഷ്ഠിത ട്രെയിനിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നു

 രാത്രി 7 മണിക്കാണ് ലൈവ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുക . വിദ്യാർഥികളുടെയും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെയും സമയക്രമം മാനിച്ചാണ് ഈ സമയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ആ ക്ലാസുകളുടെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസുകളും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകും.

 UK അപ്പ്രൂവ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുക

ARCITE School Of Technical Education To Begin Its Seventh Year Of Skill Excellence In The Present Academic Year. In This Auspecious Occasion We Would Like To Express Our Gratitude To Our Students, Alumni , Mentors, Suporters , Well Wishers , Staff Members And Family For Their Unwavering Support That Helped Us All The Way.

Convocation Ceremony To Be Held For Honouring Batch Of The Year 2021-2022 To Be Held At Jawahar Balabhavan On 31st July 2022 , 10:00 Am

ARCITE SCHOOL OF TECHNICAL EDUCATION Officially Signed MOU With TRAVANCORE COLLEGE OF ENGINEERING , Oyoor, Kollam .

ARCITE Is Celebrating World Youth Skill Week To Enhance The Potential Of Every Engineer In The Engineering Commuity. A Wide Range Of Webinars, Hands-on Workshops And Skill Tests Are To Be Conducted As A Part Of The World Youth Skill Week.

ARCITE Is Hosting A Workshop On CAREER AFTER ELECTRICAL ENGINEERING For The Students Of  College Of Engineering, Pathanapuram. 
Chartered Electrical Engineer Mohammed Sajin Will Be The Speaker.

ARCITE Becomes The First Skill Training Educational Institution In South India To Receive The CPD Recogonition.

ARCITE  Is Hosting A 2 Day Faculty Development Programme On BUILDING INFORMATION MODELLING At Bishop Jerome Institute , Kollam .

With Limited Seats The New Batch For CCSE Has Started . The Practical Oriented Training Program Is Designed By  Veterans To Make A Civil Engineering Aspirant  Industry Fit. For More Check Out The Course List Page 

Enroll Now  For The 3 Month Course Program Covering All The Design Aspects Of Electrical Engineering . 

Admissions For The New Batch On MECHANICAL SKILL TRAINING PACKAGE Has Started. The Course Is A Complete Solution For Job Seeking Mechanical Engineers . To Know More About The Course , Do Visit The Course List Page On  The Website Or Feel Free To Contact The Academic Team

URGENT VACANCY - Program Co-Ordinator (1) , Assistant Engineer (1) . Female Candidates Preferred . Salary 15000/- With Food And Accommodation . Send Resumes To [email protected]

ARCITE INTER COLLEGE STAFF CRICKET TOURNAMENT 2022
Champions : TKM COLLEGE OF ENGINEERING, KOLLAM
Runner Up : MESITAM , CHATHANNOOR

7 Day  Internship On 2D DRAFTING AND SITE PRACTICES For S6 Students In Department Of Civil Engineering, UKF COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY.  7 Day Training Program 

Site Engineer Vacancy For Commercial Building Project At Pathanamthitta . Candidates Send Resumes To [email protected] Or Make A Call To 7293290514

ARCITE School of Technical Education Officially Signed MOU With Bishop Jerome Institute , KOLLAM
Proud To Be The TRAINING PARTNER For BISHOP JEROME INSTITUTE 

Electrical Engineers Are Desperately Needed In Countries All Over The World, And Because Electrical Engineering Is Such A Broad Discipline, You May Work Anywhere In The World With A B.Tech In Electrical Engineering. ARCITE Organised A Workshop On Career After Electrical Engineering In Conjunction With TESLA - Association Of Department Of Electrical And Electronics Engineering At BISHOP JEROME INSTITUTE, KOLLAM. Session Was Handled By CEng. Mohammed Sajin (AMIE), Technical Director ARCITE EDUCATIONAL SOLUTIONS Pvt Ltd.

Construction Technology Program Batches Starting On April 15. Construction Technology Is The Prime Skill Enchancement Program For ITI And Diploma Candidates Who Are Looking Forward To Get Industry Level Exposure In Civil Construction Field. This Program Is Well Scrutinised And Designed For Diploma And ITI Candidates From Basic To Advanced Levels.

APJ Abdul Kalam Technological University (KTU) Has Decided To Boost Research In Its Nearly 150 Affiliated Colleges. The Syndicate Resolved To Earmark ₹4.79 Crore To Establish Sophisticated Research Facilities To Foster Engineering Research With A Focus On Attaining A Knowledge Economy. A Syndicate Meeting Chaired By Vice Chancellor M.S. Rajasree Also Decided To Provide The Services Of Elsevier, A Leading Publisher Of World-class Scientific Research Publications, To All Colleges.

ARCITE Educational Solutions Pvt Ltd Honoured Women From Diverse Sectors By Launching THE FUTURE IS SHE Campaign In Conjunction With International Women's Day To Recognise Their Incomparable Achievements And Raise Awareness About The Importance Of Women In The Twenty-first Century.

Workshop On 2D Drafting Using AutoCAD For S3 Students In The Department Of Civil Engineering, MES INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT CHATHANNOOR, KOLLAM. AutoCAD Is A Set Of Drafting Tools Used In The Creation Of Engineering Components, Designs, And Infrastructure. It Also Reduces Human Mistake And Assists Users In Accurately Bringing Their Vision To Reality. The Session Was Handled By Industry Experts From ARCITE Group In Association With The MES COLLEGE OF ENGINEERING AND DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING.